એન્ટી ડમ્પીંગ બચાવવા ચાઈનીઝ એસેમ્બલી યુનિટોને તિલાંજલી આપવા સરકારની તૈયારી પ્લાસ્ટીક પ્રોસેસીંગ મશીનની આયાતમાં ડ્રેગનનો દબદબો હોવાથી સ્થાનિક કક્ષાએ પ્લાસ્ટીક પ્રોસેસિંગ મશીન બનાવતા ઉદ્યોગોને ફટકો પડ્યો હતો. જોકે સરકારે એન્ટી ડમ્પીંગ ડ્યુટી લાદતાં તેઓ ડ્યુટીથી બચવા ભારત જ આવી ગયા હતા જેથી ચિંતા ઉદભવી હતી અને હરિફાઈનો સામનો કરવો પડ્યો છે જેથી કેન્દ્ર સરકાર ચાઈનીઝ યુનિટોને તિલાંજલી આપવા સરકાર તૈયારી કરી રહી છે.

automatic drip irrigation line, biodegradable film machine, biodegradable film making machine, bottle cap liner making machine, cap liner sheet machine, cup stacking machine, cylindrical drip irrigation line, drip pipe irrigation, eps vacuum forming machine, extruder for plastic, extrusion machinery manufacturer, flexible packaging film plant, green house film machine, hdpe pipe plant, inline dripper line, inline lateral pipe, nonwoven fabric project consultants, plastic cup making machine, plastic cup stacking machine, plastic disposable container making machine, plastic disposable glass making machine, plastic dunnage bag film, plastic film machine, plastic foam plate and bowl making machine, plastic machinery exporter, pvc conduit pipe, flexible pvc pipe, pvc pipe diameter and thickness control, pvc pipe machine, stretch film machine, stretch hood film making machine

Rajoo Engineers, automatic drip irrigation line, biodegradable film machine, biodegradable film making machine, bottle cap liner making machine, cap liner sheet machine, cup stacking machine, cylindrical drip irrigation line, drip pipe irrigation, eps vacuum forming machine, extruder for plastic, extrusion machinery manufacturer, flexible packaging film plant, green house film machine, hdpe pipe plant, inline dripper line, inline lateral pipe, nonwoven fabric project consultants, plastic cup making machine, plastic cup stacking machine, plastic disposable container making machine, plastic disposable glass making machine, plastic dunnage bag film, plastic film machine, plastic foam plate and bowl making machine, plastic machinery exporter, pvc conduit pipe, flexible pvc pipe, pvc pipe diameter and thickness control, pvc pipe machine, stretch film machine, stretch hood film making machine

એન્ટી ડમ્પીંગ બચાવવા ચાઈનીઝ એસેમ્બલી યુનિટોને તિલાંજલી આપવા સરકારની તૈયારી

પ્લાસ્ટીક પ્રોસેસીંગ મશીનની આયાતમાં ડ્રેગનનો દબદબો હોવાથી સ્થાનિક કક્ષાએ પ્લાસ્ટીક પ્રોસેસિંગ મશીન બનાવતા ઉદ્યોગોને ફટકો પડ્યો હતો. જોકે સરકારે એન્ટી ડમ્પીંગ ડ્યુટી લાદતાં તેઓ ડ્યુટીથી બચવા ભારત જ આવી ગયા હતા જેથી ચિંતા ઉદભવી હતી અને હરિફાઈનો સામનો કરવો પડ્યો છે જેથી કેન્દ્ર સરકાર ચાઈનીઝ યુનિટોને તિલાંજલી આપવા સરકાર તૈયારી કરી રહી છે.

#newsex #RajooEngineers #Rajkot #PlasticMachinery #Machines #PlasticIndustry

એન્ટી ડમ્પીંગ બચાવવા ચાઈનીઝ એસેમ્બલી યુનિટોને તિલાંજલી આપવા સરકારની તૈયારી પ્લાસ્ટીક પ્રોસેસીંગ મશીનની આયાતમાં ડ્રેગનનો દબદબો હોવાથી સ્થાનિક કક્ષાએ પ્લાસ્ટીક પ્રોસેસિંગ મશીન બનાવતા ઉદ્યોગોને ફટકો પડ્યો હતો. જોકે સરકારે એન્ટી ડમ્પીંગ ડ્યુટી લાદતાં તેઓ ડ્યુટીથી બચવા ભારત જ આવી ગયા હતા જેથી ચિંતા ઉદભવી હતી અને હરિફાઈનો સામનો કરવો પડ્યો છે જેથી કેન્દ્ર સરકાર ચાઈનીઝ યુનિટોને તિલાંજલી આપવા સરકાર તૈયારી કરી રહી છે. #newsex #RajooEngineers #Rajkot #PlasticMachinery #Machines #PlasticIndustry

Let's Connect

sm2p0